Retirada de l’andamiatge, oferint la primera vista desoberta d’aquesta casa ecològica